En enkel og grei visning av Sigmets og Airmets på Google Maps.

Luftrommene er unøyaktige rundt landegrensene, men gir en god indikasjon på hva som er hvor.

Høydene vises alltid i "flightlevel", men med transisjonshøyde på 7000ft, er altså alt fra FL070 og lavere egentlig fot.

Metar og taf-siden tar litt tid å laste inn, fordi den må se etter oppdatert METAR og TAF på samtlige flyplasser. Dette kan ta over et minutt. La den jobbe, ikke trykk fler ganger. På metar og taf-siden vises kun luftrom av type CTR og TIZ, og man trykker på disse for å få opp den respektive METAR og TAF.

Siden er under kontinuerlig utvikling, så noen bugs vil forekomme. En kjent feil er at en gang i blant, så vil en airmet eller sigmet vises dobbelt.